Kültür ve Tarihi

Kültür ve Tarih: 

cakraz

• İlkçağın ileri dönemleri hariç Çakraz, Amasra tarihine bağımlıdır. 

• Bazı kaynaklara göre yörenin ilk sahipleri Erythinos’lulardır. Daha sonra M.Ö.8 yy’da Çakraz İon kolonisine katılır. M.Ö. 580’de Lidyalılar, 547’de Persler bölgenin hakimi olurlar. “Antalkidos Barışı” ile Amasra otonom yapıya kavuşunca, Çakraz’da ona ait köylerden biri olur. M.Ö.308-286 yılları arasında ise Amastris dönemini yaşar. Prenses Amastris’in oğulları tarafından öldürülmesi üzerine Pontusluların egemenliğine girer. M.Ö. 70—M.S.395 yılları arasında Romalılar, 1260 yılına kadar da Bizanslılar bölgede hakimiyet kurarlar. Bizans İmparatoru Mihail Osmanlılardan korkarak Amasra ve Çevresini Cenevizlilere kiralamak zorunda kalır. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed’in Amasra’yı fethetmesi üzerine Çakraz’da Türklerin egemenliğine girer. 

• Bartın ve Amasra, Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi arkeologların yoğun ilgisini çekememiştir. Amasra ve yöresiyle ilgili yayınlarda, antik çağ tarihçileri ile gezginlerin ve coğrafyacıların anlatımlarının etkisi görülür. Çakraz’da ilk çağ yerleşimlerinin hangi dönemde olduğu kesin olarak bilinmiyor. 

Bir cevap yazın

Balon Medya İnternet Yazılım Ve Danışmanlık Hizmetleri